„Vitajte v Hoteli Turiec – na mieste, kde sa história snúbi s modernými prvkami“

Hotel Turiec otvoril svoje dvere prvý krát v decembri 1969.

Netrvalo dlho a vtedajší trojhviezdičkový hotel sa okamžite stal jedným z najnavštevovanejších zariadení a každý, kto chcel byť v centre diania vedel, že tento hotel je to správne miesto.

Po takmer 40-tich rokoch svojho búrlivého „života“ sa však zub času  neúprosne podpísal  na vybavení, ale aj na kvalite služieb, a keďže v mestskom rozpočte sa nenašli prostriedky na jeho obnovu, nasledoval predaj hotela do súkromného vlastníctva.
Nasledujúce mesiace sa začala etapa testovania potenciálu hotela a zároveň príprava na kompletnú rekonštrukciu, ktorá bola spustená v marci roku 2008. Pri rekonštrukcii bol hotel odhalený až na „kosť“, ponechané boli len obvodové múry a na mieste známeho baru tiež nezostal kameň na kameni. Rozsiahle skladové a zásobovacie priestory sa začali meniť na priestory určené pre konferenčnú  turistiku a tak, ako sa Hotel Turiec postupne transformoval z hotela zameraného zväčša na spoločenské akcie, obrátil svoju pozornosť na klienta hľadajúceho možnosti businessu a kongresu.

Opätovne zahájil svoju činnosť koncom  roku 2009 a veľmi rýchlo sa vyprofiloval na moderný mestský štvorhviezdičkový hotel.
Dnes, po takmer 50-tich rokoch svojej nepretržitej služby, počas ktorých bol svedkom radostných, smútočných, kultúrnych, či obchodných podujatí a aj napriek náročným dobám a režimom, ktoré sa za tieto roky vystriedali, sa Hotel Turiec stal dominantou mesta Martin.

Hotel Turiec Historia (4)

Zdroj: www.starymartin.sk

Hotel Turiec Historia (1)

Zdroj: www.starymartin.sk

Hotel Turiec Historia (2)
Hotel Turiec Historia (3)