Benefity rekreačných poukazov:

  • Príspevok na rekreáciu až do výšky 55 % z ceny pobytu, maximálne 275,- € za 1 rok
  • Využitie na služby ubytovania aj doplnkové služby objednané s ubytovaním (strava, wellness, masáže, apod.)
  • Platí aj na služby čerpané rodinnými príslušníkmi
  • Platí počas celého roka

Podmienky pre uplatnenie rekreačného poukazu:

  • Zamestnanec má nárok na príspevok na rekreáciu, pokiaľ je zamestnaný v spoločnosti, ktorá má viac ako 50 zamestnancov a zároveň musí mať zamestnanecký pomer nepretržite 24 mesiacov (výnimkou sú dohody o vykonaní práce)
  • V prípade obdržania poukazu ho musí zamestnanec využiť výhradne na  území Slovenskej republiky, pričom vo vybranom zariadení musí prenocovať minimálne dve noci a môže využiť stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou. Konkrétne prípady uvádzame nižšie
  • Pred odchodom z nášho hotela žiadajte faktúru (daňový doklad), ktorý obsahuje: vaše meno, termín pobytu a cenu za pobyt. Tento doklad predložte vášmu zamestnávateľovi najneskôr do 30 dní po pobyte, na základe čoho vám zamestnávateľ preplatí príspevok na rekreáciu.
  • Príspevok na rekreáciu sa vzťahuje aj na štátnych zamestnancov, príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, colníkov, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby a profesionálnych vojakov.