Táto terapia aktívne pomáha pri bolestiach chrbta, kĺbov či skolióze. Nerovnaká dĺžka dolných končatín, zlé uloženie kĺbov, vyosenie či bloky chrbtice spôsobujú bolesť alebo až chorobné stavy – skolióza, kyfóza, lordóza. Zlé prúdenie energie spôsobené blokmi môže priniesť oslabenie funkcií niektorých orgánov alebo poruchy niektorých činností tela. Dornova metóda je druh jemnej terapie, ktorá prirodzeným voľným pohybom človeka napráva kĺby do ich správneho fyziologického postavenia, vyrovnáva statiku tela a umožňuje tak obnoveniu správnej funkcie tela. Ostatné metódy telo a pohybový aparát uvoľnia, zharmonizujú a aktivujú regeneračné procesy organizmu.

 

Súčasťou každej terapie je odborná konzultácia. Skladba terapie je určená individuálne podľa efektivity pre daný pohybový problém, ale zvyčajne obsahuje dornovu metódu, breussovú a reflexnú masáž a shiatsu – japonskú tlakovú masáž.

Skladba každej terapie môže byť iná, ku každému klientovi pristupujeme individuálne s cieľom dosiahnuť zmiernenie ťažkostí, ich liečenie, až odstránenie. Po terapii je doporučený 2-dňový kľudový režim bez ťažkej fyzickej aktivity.

Funkčná terapia pomáha pri:

– skolióze, pooperačných stavoch, bolestiach, problémoch s chrbticou a ostatnými kĺbmi v tele, kŕčových žilách, bolestiach hlavy, závratoch, pískaní v ušiach, rôznych orgánových poruchách nadväzujúcich na chrbticu a iné

 

Kontraindikácie:

– zápalové stavy, rakoviny, akútne chorobné stavy, poškodenia kože, problémy so zrážaním krvi, osteoporóza, čerstvé pooperačné stavy (menej ako 4 týždne), otvorené rany, vredy, narušenia svalov, tehotenstvo, akútne vírové/infekčné ochorenia, ťažká spondylóza, zlomeniny, akútna bolesť.

 

Terapia obsahuje:

– Breussova masáž
– Dornova metóda
– Reflexná terapia
– Shiatsu
– Japonská tlaková terapia
– Trakčné a fasciálne techniky
– Konzultácia

Pre zvýšenie účinku manuálnej terapie je vhodné ju doplniť lokálnou kryoterapiou, ktorá pôsobí priamo na bolestivé miesto.

Cenník:

1 terapia (75 minút) 39€
1 terapia (105 minút) 49€

Otvorené v PONDELOK – PIATOK
18:00 – 22:00

Rezervácie: 043/401 20 55

Cenník:

1 terapia (75 minút) 39€
1 terapia (105 minút) 49€

Otvorené v PONDELOK – PIATOK
18:00 – 22:00