Site icon Hotel Turiec

Obrazy prírody v Turci

Tak, ako je Hotel Turiec dominantou mesta Martin už takmer 50 rokov, rovnako neodmysliteľne sú vnímané prírodné krásy regiónu Turiec, ktoré už celé roky priťahujú turistov nielen z blízkych krajov.

Počas rekonštrukcie bolo jasnou voľbou spojiť krásy Turca s novým šatom hotela a to nielen rovnakým menom, ale hlavne zakomponovaním tých najkrajších prírodných momentov vo forme fotografií na miesta, ktoré sú oku hosťa najprístupnejšie. Voľba bola jasná od samého začiatku. Manažment sa rozhodol zútulniť priestory ubytovacej časti a priestory recepcie obrazmi, ktoré vznikali pod taktovkou Fotografického klubu Karola Plicku, klubu, ktorý združuje všetkých významných miestnych fotografov. Cieľom bolo nielen zachovať posolstvo hotela, ale zároveň aj priblížiť zahraničnému klientovi krásy regiónu, v ktorom sa práve nachádza. Predstavitelia klubu s odobrením ostatných členov poskytli hotelu rozsiahlu databázu s viac ako 1000 fotografiami, takže na rad prišla neľahká úloha, a to vybrať stovku tých najlepších z najlepších, ktoré by najviac vypovedali o lokalite jedného z najznámejších hotelov v Turci. Po náročnom výberovom procese sa manažmentu hotela podarilo vybrať 63 obrazov sprevádzajúcich hosťa na chodbách v ubytovacej časti, 5 dominantných obrazov na medziposchodiach, ktoré boli svojim umiestnením prispôsobené výrazným preskleným častiam smerujúcim na Krivánsku Malú Fatru a ďalších 65 obrazov situovaných priamo v hotelových izbách. Všetky obrazy sú vyberané tak, aby zachytávali každý kút z Turčianskej záhradky, ako napr. Sklabinský hrad, Chatu na Kľačianskej Magure, rieku Turiec, Jazero pri Jazernici, Skanzen, Martinské hole a veľa iných pohľadov na Malú, ale aj Veľkú Fatru. Priamo pri vstupe do hotela vítajú hostí 3 panorámy zachytávajúce najkrajšie pohľady na Kľačiansku Maguru, Tri hrby a Veľký Fatranský Kriváň – dominanty Malej Fatry.

Mnohí z hostí, ktorí vyhľadávajú ubytovanie v meste Martin, žiaľ, práve kvôli svojej pracovnej vyťaženosti nemajú dostatok časového priestoru, aby sa prírodou v Turci potešili aj inak ako pohľadom z auta, preto aspoň týmto spôsobom môžu spoznať to, na čo môžeme byť ako obyvatelia Turca právom pyšní. A hoci sa Hotel Turiec neradí do kategórie pobytových hotelov, predsa sa nájdu takí, ktorých fotografie presvedčia o predĺžení pracovného pobytu za účelom osobného zoznámenia sa s prostredím.

Exit mobile version